BRIMONT - strechy, krovy, podkrovia

Referencie


Dodávka a montáž klampiarskych prvkov podľa projektovej dokumentácie a pokynov objednávateľa:


 • BELSTAV SK, s.r.o. Žilina - miesta konania: bytové domy v Žiline a v Bratislave
 • BELSTAV CZ, s.r.o. Praha - miesto konania: bytové domy v Prahe


Montáž, rekonštrukcia – výmena strešnej krytiny:


 • Belkam, s.r.o., Bystrička 301
 • RD - J.Vojtek, Kolónia Hviezda 104, Martin
 • Spoločenstvo bytovka SOKOL, Slovenské Pravno
 • Evanielicky a. v. cirkevný zbor – zvonica, Slovenské Pravno
 • Krasňanský Robert, Obere Hauptstrasse 47, Deutsch Jarhndorf
 • Ing. Mannagement Services, s.r.o., Bratislava
 • Štefániková ulica Bratislava – historická budova na stave „hotel ABBA“
 • ING Bank, Bratislava
 • Hotel Junior – Tatry
 • Hotel na Martinských Holiach

created by   Datacom